Co pokazuje InBody?

Poglądowa interpretacja wyników na przykładzie wydruku z InBody770

 Wyniki do interpretacji mogą się różnić w zależności od modelu analizatora i wybranych opcji w programie komputerowym Lookin Body.

 

InBody jest analizatorem składu ciała BIA, który oferuje wysoką dokładność pomiarów 98% porównując z DEXA (badanie densytometryczne) i nie stosuje empirycznej oceny mierzonych wartości (tj. wiek, płeć czy typ sylwetki).

 

Informacje osobowe/ logo

Informacje osobowe: ID badanego wprowadzane klawiaturą.
ID może mieć do 14 znaków alfa-numerycznych.
Logo: Możliwość wprowadzenia nazwy firmy, adresu, numeru telefonu.

 

 

Analiza składu ciała

Masa ciała jest sumą całkowitej zawartości wody w organizmie, białka, substancji mineralnych i masy tkanki tłuszczowej. Utrzymanie wszystkich parametrów w granicach normy zapewnia zrównoważony skład ciała.

 

Analiza mięśniowo-tłuszczowa

Zakresy słupkowe masy mięśni szkieletowych oraz tkanki tłuszczowej informują nas o rozłożeniu tych składników w organizmie.
Masa mięśni szkieletowych to ilość mięśni przylegających do głowy, kończyn i tułowia.
Masa tkanki tłuszczowej jest sumą tkanki tłuszczowej: podskórnej, trzewnej oraz otaczającej mięśnie.
Analiza mięśniowo- tłuszczowa mówi nam o naszym typie sylwetki (C- słaba, I- idealna, D- silna) i poprzez normy wskazuje nam nad czym mamy pracować, np. zwiększać masę mięśniową, zmniejszać tkankę tłuszczową.

 

Analiza otyłości

BMI to wskaźnik wykorzystywany do określenia otyłości, w oparciu o masę ciała i wzrost.
PBF to procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w odniesieniu do masy ciała.

 

Segmentalna analiza beztłuszczowa

Obrazuje czy tkanka mięśniowa jest prawidłowo rozłożona w organizmie. Pokazuje nad którymi  częściami ciała należy pracować przy dysproporcji wynikającej z np. niezrównoważonego wysiłku fizycznego, kontuzji, zaniku masy mięśniowej przy występowaniu różnych procesów chorobowych.

Analiza wskaźnika wody pozakomórkowej

Wskaźnik wody pozakomórkowej to stosunek wody pozakomórkowej do całkowitej zawartości wody i jest istotnym wskaźnikiem równowagi wody w organizmie. Parametr ten informuje o ewentualnych obrzękach i zatrzymaniu się wody w organizmie.

 

Historia składu ciała

Monitoruj historię zmian składu ciała. Wykonuj badanie InBody okresowo i monitoruj postępy.

 

Wynik InBody

Wynik ten jest oceną składu ciała: mięśni, tłuszczu i wody w organizmie. Im zdrowszy organizm tym wyższy wynik, im słabszy organizm tym niższy wynik.

 

Obszar trzewnej tkanki tłuszczowej

Obszar trzewnej tkanki tłuszczowej jest tutaj określony jako przekrój obszaru zawierającego wisceralną tkankę tłuszczową, znajdującą się w tułowiu. Kiedy ten obszar jest większy niż 100cm2, oznacza otyłość brzuszną. Tłuszcz, w zależności od umiejscowienia, może być podzielony na wisceralny, podskórny i śródmięśniowy.

 

Kontrola masy ciała

Sprawdź jak Twoja masa ciała, masa mięśniowa i tkanka tłuszczowa odnoszą się do wartości idealnych. Znak ‘+’ oznacza zwiększenie, a ‘-’ zalecaną redukcję.

 

Segmentalna analiza tłuszczowa

Ocenia prawidłowość rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie w każdym segmencie. Każdy pasek porównuje faktyczną masę tkanki tłuszczowej do idealnego stanu.

Parametry badania 

Woda wewnątrzkomórkowa to całkowita zawartość wody w komórkach.
Woda zewnątrzkomórkowa to całkowita zawartość wody znajdującej się poza komórkami.
Podstawowa przemiana materii (BMR) to minimalne zapotrzebowanie na kalorie, niezbędne do podtrzymania podstawowych procesów życiowych organizmu.
Wskaźnik talia-biodra (WHR) to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.
Masa komórkowa to suma wody wewnątrzkomórkowej i wszystkich tkanek aktywnych metabolicznie. Malejąca komórkowa masa ciała to wskaźnik niedożywienia.

Kąt fazowy

Wartość kąta fazowego pozwala określić stopień wyniszczenia organizmu oraz kontrolować powrót do zdrowia i sprawności fizycznej.

 

Impedancja

Impedancja jest wartością rezystancji mierzoną podczas przepływu prądu elektrycznego przez ciało, badaną na kilku poziomach częstotliwości. Dane wskazują, czy pomiar został pomyślnie przeprowadzony. Impedancja wykorzystywana jest do wielu celów badawczych.

logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu