InBody w medycynie

MEDYCZNE WYKORZYSTANIE INBODY

1.       NEFROLOGIA

Wśród osób dializowanych istotnym parametrem diagnostycznym jest nadmiar wody w organizmie, czyli hiperwolemia. Takie czynniki, jak podaż wody/płynów w diecie, stopień jej eliminacji przez nerki, wielkość poza nerkowej utraty wody, wielkość produkcji endogennej wody oraz wytwarzania hormonu antydiuretycznego warunkują optymalną regulację wolemii. Postępująca redukcja filtracji kłębuszkowej, obserwowana u chorych z pogarszającą się funkcją nerek, prowadzi do nadmiernego gromadzenia się wody w przestrzeniach śródnaczyniowej i śródmiąższowej.

Nadmiar zatrzymanej wody w organizmie u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek to główny czynnik prowadzący do rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu lewej komory serca, a w konsekwencji do niewydolności serca. Dlatego odpowiednie ustalenie tak zwanej masy suchej oraz utrzymywanie prawidłowego nawodnienia w populacji chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami w znaczący sposób poprawia ich rokowanie.

Pacjenci dializowani otrzewnowo charakteryzują się gorszym stanem nawodnienia i częściej obserwowaną hiperwolemią w porównaniu z chorymi hemodializowanymi. Tak zwana sucha masa ciała, inaczej określana oczekiwaną masą ciała, świadcząca o prawidłowym stanie nawodnienia, to według większości badaczy najmniejsza możliwa masa ciała bez klinicznych objawów hipo- lub hiperwolemii, a dodatkowo u pacjentów hemodializowanych — masa ciała uzyskana po hemodializie bez istotnych powikłań w czasie dializy i bez hipotonii śróddializacyjnej. Znajomość hydratacji organizmu pozwala także ocenić farmakokinetykę leków.

Parametry ważne w badaniach:

 • ocena stanu nawodnienia i odżywienia pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
 • ocena wielkości przestrzeni wodnych
 • ocena suchej masy ciała
 • ocena przyrostu masy ciała w okresie międzydializacyjnym
 • monitorowanie pacjenta w okresie około dializacyjnym
 • ocena wskaźników w segmentach i całym organizmie

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • całkowita zawartość wody
 • woda wewnątrz i zewnątrzkomórkowa
 • obrzęk i obrzęk segmentalny
 • masa komórkowa
InBody w medycynie

Przykładowe publikacje

1.Seoung Woo Lee, Joon Ho Song, Gyeong A Kim, Kyong Joo Lee, Moon-Jae Kim, Assessment of total body water from anthropometry-based equations using bioelectrical impedance as reference in Korean adult control and haemodialysis subjects, Nephrol Dial Transplant (2001) 16:91-97.

2.Machiko Okamoto, Mitsumine Fukui, Atsushi Kurusu, Ichiyu Shou, Kunimi Maeda, Chieko Hamada, Yasuhiko Tomino, Usefulness of a Body Composition Analyzer, InBody 2.0, in Chronic Hemodialysis Patients, The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Volume 22, Issue 5, Pages 207-210.

2. SARKOPENIA

Postępująca wraz z wiekiem utrata tkanki mięśniowej przyczynia się do pogorszenia funkcji mięśni, zwiększając ryzyko upadków, złamań kości, oraz związanych z nimi powikłań. Diagnostyka masy mięśniowej jest użyteczna w trakcie rehabilitacji schorzeń neuro–mięśniowych, dystrofiach i sarkopenii. Wczesne rozpoznanie powinno być priorytetem w opiece geriatrycznej.

Parametry ważne w badaniach:

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • całkowita zawartość wody
 • masa mięśni szkieletowych
 • wskaźnik segmentalnej tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała
InBody w medycynie

3. ORTOPEDIA

Pomiar składu ciała jest stosowany w klinikach rehabilitacji czynnościowej, klinikach sportowych oraz rehabilitacji ortopedycznej. Segmentalny rozkład beztłuszczowej masy ciała oraz tkanki tłuszczowej to najważniejszy parametr monitorowany w rehabilitacji. Stanowi istotny czynnik motywacyjny do dalszego wysiłku oraz do poprawności i kontroli w monitorowaniu postępów leczenia. W zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć, regularne powtarzanie badania daje możliwość bieżącej kontroli efektów sportowych i terapeutycznych.

Często stosowane formy terapii zakładają również monitorowanie segmentalnego składu ciała jeszcze przed zastosowanym leczeniem inwazyjnym w celu uzyskania zwiększenia masy mięśniowej przed zabiegiem. Efekty rehabilitacji kontynuowanej po zabiegu mogą okazać się korzystniejsze niż u osoby nie aktywowanej przez formy treningowe. Jedną z ważniejszych analiz może być obserwacja symetrii i asymetrii w kończynach górnych i dolnych oraz ogólnych zmian zachodzących pod wpływem terapii.

Parametry ważne w badaniach:

 • wskaźnik segmentalnej tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała. Pomiar oddzielny dla każdej kończyny  istotny w rehabilitacji i sporcie.
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • całkowita zawartość wody

Przykładowe publikacje

1.Nicole E. Jensky-Squires, Christina M. Dieli-Conwright, Amerigo Rossuello, David N. Erceg, Scott McCauley and E. Todd Schroeder, Validity and reliability of body composition analysers in children and adults, British Journal of Nutrition (2008), 100, 859–865.
2.Neil A. Segal, MD, Jane Hein, PT, Jeffrey R. Basford, MD, PhD, The Effects of Pilates Training on Flexibility and Body Composition: An Observational Study, Arch Phys Med Rehabil Vol 85, December 2004.

InBody w medycynie

4. OTYŁOŚĆ

Masa tkanki tłuszczowej całkowitej oraz trzewnej wskazuje efekty leczenia dietetycznego, farmakologicznego i wysiłku treningowego. Impedancja bioelektryczna powinna być wykorzystywana w badaniach uzupełniających pomiary antropometryczne. Stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas schematów diagnozy, usprawniając tym samym profilaktykę i leczenie pacjentów z nadwagą i otyłością.

Często po zaprzestaniu procesu redukcji masy ciała występuje tzw. „efekt jo-jo” czyli powrót masy ciała do stanu wyjściowego. Dzieje się tak gdy w trakcie odchudzania dochodzi do utraty masy mięśniowej lub wody z organizmu. Dla długotrwałego efektu redukcji masy ciała, konieczna jest utrata wyłącznie masy tłuszczowej i zbudowanie odpowiedniej masy mięśniowej.

Nadwaga i otyłość to ogromny problem epidemiologiczny w Polsce i większości krajów gospodarczo rozwiniętych. Nadmierne otłuszczenie organizmu jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, hiperlipidemia, cukrzyca typu 2, czy większości nowotworów złośliwych. Ponadto wpływa ono na występowanie wielu dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, co skutkuje zwiększoną ilością wystawianych zwolnień lekarskich.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • segmentalna masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tłuszczu w organizmie
 • beztłuszczowa masa ciała
 • segmentalna masa mięśniowa
 • wskaźnik lub obszar tkanki tłuszczowej trzewnej
InBody w medycynie

5. ENDOKRYNOLOGIA

Pacjenci z cukrzycą typu II i otyłością powinni kontrolować ilość i wskaźnik tkanki tłuszczowej, dążąc do ich obniżenia do wartości zalecanych. W sytuacji poprawy tych parametrów równocześnie obniżać się może insulinooporność i wrażliwość tkanek na glukozę. Ponadto pacjenci z cukrzycą powinni kontrolować poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, która może przyczyniać się do wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Należy również monitorować zawartość wody ustrojowej. Wysoki stopień obrzęku zwłaszcza w kończynach dolnych u pacjentów z cukrzycą, może być bowiem spowodowany niewłaściwym leczeniem dietetycznym i regulacją stężenia glukozy w krwi, a także rozwojem innych chorób dietozależnych jak nadciśnienia tętniczego prowadząc finalnie do rozwoju zespołu metabolicznego.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • masa tkanki tłuszczowej trzewnej
 • obrzęk
 • kąt fazowy
 • masa komórkowa

 Przykładowe publikacje

1.Hye Soon Park, Jung Yul Park, Sung-Il Choc, Familial aggregation of the metabolic syndrome in Korean families with adolescents, Atherosclerosis 186 (2006) 215–221

2.Hye Soon Parka,T, Ki-Up Leeb, Young Seol Kimc, Cheol Young Parkd, Relationships between fasting plasma ghrelin levels and metabolic parameters in children and adolescents, Metabolism Clinical and Experimental 54 (2005) 925– 929

InBody w medycynie

6. GASTROENTEROLOGIA

Choroby przewodu pokarmowego jak refluks żołądkowo- przełykowy, choroba wrzodowa, zespół jelita nadwrażliwego czy ogólne stany zapalne jelit mogą bardzo wpływać na skład oraz masę ciała. Konieczny jest monitoring zawartości tkanki tłuszczowej trzewnej oraz podskórnej u tych pacjentów, określenie czy nie dochodzi do niedoborów mięśniowych przez często ubogą i jednostronną dietę eliminacyjną. Ważnym jest również określenie występowania obrzęków i zapobieganie im lub leczenie.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • poznanie rozmieszczenia płynów w przestrzeniach wodnych zwłaszcza u pacjentów z chorobami wątroby, w chorobach w przebiegu których występuje biegunka
 • znajomość hydratacji organizmu pozwala także ocenić farmakokinetykę leków

Przykładowe publikacje

1.Gong Jianfeng, Zhu Weiming,1 Li Ning, Liu Fangnan, Tan Li, Luo Nan, and Li Jieshou, Serum Citrulline Is A Simple Quantitative Marker for Small Intestinal Enterocytes Mass and Absorption Function in Short Bowel Patients, Journal of Surgical Research 127, 177–182 (2005).
2.Teruo Kiyama, M.D., Takashi Mizutani, M.D., Takeshi Okuda, M.D., Itsuro Fujita, M.D.,Akira Tokunaga, M.D., Takashi Tajiri, M.D., Adrian Barbul, M.D., F.A.C.S., Postoperative Changes in Body Composition After Gastrectomy, 2004 SSAT Annual Meeting.

InBody w medycynie

7. PULMONOLOGIA

Wzrost tkanki  tłuszczowej, zwłaszcza tłuszczu trzewnego powoduje zmiany w funkcjach oddechowych i zmniejsza objętość płuc. Możemy przewidywać funkcjonowanie płuc na podstawie składu ciała i obserwować wskaźnik tkanki tłuszczowej oraz zmiany beztłuszczowej masy ciała w celu poprawy czynności płuc poprzez trening mięśni oddechowych. Pacjent z chorobami płuc zwykle unika aktywności fizycznej, ponieważ powoduje to szybka utratę tchu. W przypadku przewlekłej choroby płuc wystąpić może spadek masy ciała i mięśni co należy korygować odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 • masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • trzewna tkanka tłuszczowa
 • beztłuszczowa masa ciała

Przykładowe publikacje

1.Syed Shahid Habib , Elevated Exhaled Nitric Oxide (NO) in Asymptomatic Asthmatics taking bronchodilators on demand with controlled Body Composition, JPMA 59:147; 2009.
2.Johanna Sahlman, Kati Miettinen, Keijo Peuhkurinen et al., The activation of the inflammatory cytokines in overweight patients with mild obstructive sleep apnoea, Journal of Sleep Research Vol. 19, Issue 2, pages 341–348, June 2010.

InBody w medycynie

 8. UROLOGIA

W przypadku moczenia nocnego pacjenci mają wysoki indeks obrzęku i gromadzenia się wody metabolicznej w kończynach dolnych w godzinach popołudniowych , w porównaniu do osób zdrowych. Efekty leczenia sprawdzane są poprzez kontrolę wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie. Skład ciała może być także wykorzystywany w leczeniu andropauzy u mężczyzn, która objawia się między innymi  spadkiem masy mięśniowej i otłuszczeniem narządów wewnętrznych.

Najczęściej wykorzystywane parametry

Przykładowe publikacje

1.F Zhu, D. Schneditz, AM Kaufman, NW Levin, Estimation of body fluid changes during peritoneal dialysis by segmental bioimpedance analysis, Kidney Int. 2000 Jan; 57(1): 299-306.
2.L.Nescolarade, J Rosell-Ferre, T.Donate, Relationship between segmental and whole-body phase angle in peritoneal dialysis patients, Physiol Meas. 2008 Sep; 29 (9): N49-N57.


9. CHOROBY INFEKCYJNE

W przypadku dłużej trwającej choroby zakaźnej lub częstych nawrotów infekcji może dojść do utraty białka i obniżenia masy mięśniowej w wyniku braku apetytu lub nadmiernego zużycia energii  jako reakcji na zakażenie.

Najczęściej wykorzystywane parametry:

Przykładowe publikacje:

1.Katariina Suntio, Heli Saarelainen, Tomi Laitinen, Pirjo Valtonen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen and Seppo Heinonen, Women With Hypertensive Pregnancies Have Difficulties in Regaining Pre-pregnancy Weight and Show Metabolic Disturbances, Obesity (2010) 18 2, 282–286.
2.Heli Saarelainen, Henna Kärkkäinen, Pirjo Valtonen, Kari Punnonen, Tomi Laitinen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen, and Seppo Heinonen, Flow-Mediated Vasodilation Is Not Attenuated in Hypertensive Pregnancies Despite Biochemical Signs of Inflammation, Obstetrics and Gynecology Volume 2012 (2012), Article ID 709464, 6 pages


10. GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

Zawartość wody w organizmie między innymi przez zwiększenie objętości płynu owodniowego wzrasta w okresie ciąży. Ciężarne, u których diagnozowane jest wysokie ciśnienie tętnicze krwi charakteryzują się wzrostem zawartości wody w organizmie i stosunkowo wysokim nagromadzeniem się tkanki tłuszczowej. Obserwując skład ciała w okresie ciąży, można przewidzieć wcześniejsze wystąpienie toksemii, będącej jedną z przyczyn przedwczesnych porodów i powikłań w przebiegu ciąży.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 Przykładowe publikacje

1.Katariina Suntio, Heli Saarelainen, Tomi Laitinen, Pirjo Valtonen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen and Seppo Heinonen, Women With Hypertensive Pregnancies Have Difficulties in Regaining Pre-pregnancy Weight and Show Metabolic Disturbances, Obesity (2010) 18 2, 282–286.
2.Heli Saarelainen, Henna Kärkkäinen, Pirjo Valtonen, Kari Punnonen, Tomi Laitinen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen, and Seppo Heinonen, Flow-Mediated Vasodilation Is Not Attenuated in Hypertensive Pregnancies Despite Biochemical Signs of Inflammation, Obstetrics and Gynecology Volume 2012 (2012), Article ID 709464, 6 pages


11. LIMFOLOGIA

Diagnozowanie stanu obrzęku limfatycznego i obserwowanie efektów leczenia. Ponadto pomiar wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie u osób będących po operacjach chirurgicznych (np. raka piersi, szyjki macicy itp.) może zapobiec przed wystąpieniem obrzęku limfatycznego.

Najczęściej wykorzystywane parametry:

Przykładowe publikacje:

1.Karin Johansson, Neil Piller, Weight-bearing exercise and its impact on arm lymphedema, Journal of Lymphoedema, 2007, Vol 2, No 1
2.Liu Min-Hui, Wang, Chao-Hung, Huang, Yu-Yen, Tung, Tao-Hsin, Lee, Chii-Ming, Yang, Ning-I, Liu, Ping-Chang, Cherng, Wen-Jin, Edema index established by a segmental multifrequency bioelectrical impedance analysis provides prognostic value in acute heart failure, Journal of Cardiovascular Medicine: May 2012 – Volume 13 – Issue 5 – p 299–306.


12. NEUROLOGIA

Między otyłością a obturacyjnym bezdechem sennym występuje wysoka korelacja. Przyczyną bezdechu u osób z nadwagą jest odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicach klatki piersiowej oraz szyi, przez co następuje ucisk uniemożliwiający swobodny przepływ powietrza. Wówczas następuje przerwa w oddychaniu, a chory wybudza się ze snu, by zaczerpnąć powietrza. Dlatego też zmniejszenie otyłości i poprawa składu ciała powinny być monitorowane przy leczeniu bezdechu sennego.

Najczęściej wykorzystywane parametry

Przykładowe publikacje:

1.Janne Sallinen, Sari Stenholm, Taina Rantanen, Markku Heliövaara, Päivi Sainio and Seppo Koskinen, Hand-Grip Strength Cut-Points to Screen Older Persons at Risk for Mobility Limitation, J Am Geriatr Soc. 2010 September; 58(9): 1721–1726.
2.Wolfgang Kemmler, Simon von Stengel, Alternative exercise technologies to fight against sarcopenia at old age. A series of studies and review, Institute of Medical Physics, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nürnberg, Germany.


 13. ONKOLOGIA

W wielu grupach pacjentów chorujących na nowotwory kąt fazowy, może być wskaźnikiem do prognozowania stanu zdrowia pacjenta. Okresowo należy obserwować kąt fazowy, ponieważ niski kąt fazowy oznacza śmierć komórki lub zmniejszenie stabilności strukturalnej. Możemy również sprawdzić zmianę liczby komórek somatycznych, określających odżywcze warunki jak wyczerpanie ilości komórek somatycznych powiązanych z dyskrazją oznaczającą niedożywienie i utratę tkanki komórkowej.

Najczęściej wykorzystywane parametry

Przykładowe publikacje:

1.B.R. Patil, D.P. Patkar, S.A. Mandlik, M.M. Kuswarkar, G.D. Jindal, Estimation of bone mineral content from bioelectrical impedance analysis in Indian adults aged 23–81 years: a comparison with dual energy X–ray absorptiometry, International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Volume 8, Number 1/2012, pp 99-114.
2.Digant Gupta*, Christopher G. Lis, Sadie L. Dahlk, Pankaj G. Vashi, James F. Grutsch and Carolyn A. Lammersfeld,Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator in advanced pancreatic cancer, British Journal of Nutrition (2004), 92, 957–962

 

14. KARDIOLOGIA

Pięć podstawowych technologii InBody daje lekarzom możliwość dokładnej i wiarygodnej oceny stanu zdrowia pacjentów z nadwagą/ otyłością lub mających czynniki ryzyka związane ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Nieinwazyjne i bezpieczne badanie InBody pozwala określić procentową zawartość tkanki tłuszczowej, masę tego komponentu w ciele, jak również zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej, która jest jednym z czynników rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Urządzenia InBody pozwalają również identyfikować obrzęk lub zatrzymanie płynów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, co może dodatkowo obciążać układ sercowo-naczyniowy i pogarszać stan zdrowia pacjentów. Wprowadzenie odpowiedniej dietoterapii oraz leczenia farmakologicznego wraz z monitorowaniem składu ciała pacjenta daje duże możliwości poprawy jakości życia pacjentów. Analizatory InBody mogą być również wykorzystywane jako narzędzie diagnostyczne w prewencji chorób sercowo-naczyniowych w kontekście określenia występowania zespołu metabolicznego.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 

15. DIABETOLOGIA

 Pacjenci z cukrzycą typu II i otyłością powinni kontrolować ilość i wskaźnik tkanki tłuszczowej, dążąc do ich obniżenia do wartości zalecanych. W sytuacji poprawy tych parametrów równocześnie obniżać się może insulinooporność i wrażliwość tkanek na glukozę. Ponadto pacjenci z cukrzycą powinni kontrolować poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, która może przyczyniać się do wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Należy również monitorować zawartość wody ustrojowej. Wysoki stopień obrzęku zwłaszcza w kończynach dolnych u pacjentów z cukrzycą, może być bowiem spowodowany niewłaściwym leczeniem dietetycznym i regulacją stężenia glukozy w krwi, a także rozwojem innych chorób dietozależnych jak nadciśnienia tętniczego prowadząc finalnie do rozwoju zespołu metabolicznego.

Najczęściej wykorzystywane parametry

 

16. PEDIATRIA

 Otyłość staje się epidemią w krajach rozwiniętych. Problem ten nie dotyczy już tylko osób dorosłych. Wśród dzieci obserwowany jest spadek masy mięśni szkieletowych spowodowany brakiem aktywności fizycznej oraz bardzo wysoki odsetek nadwagi i otyłości. Dostęp do taniej oraz wysokokalorycznej żywności powoduje, że już kilkuletnie dzieci wykazują bardzo wysoki współczynnik tkanki tłuszczowej trzewnej oraz podskórnej. Dodatkowo, obniża się znacząco masa kostna. Badanie analizy składy ciała jest istotne już u dzieci aby monitorować zawartość w organizmie masy mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej co może być czynnikiem prewencyjnym w rozwoju chorób dietozależnych. Niebywale istotne jest wykorzystanie w analizatorach InBody siatek centylowych, co pozwala na jeszcze szybsze i prostsze przedstawienie wyników rodzicom.

Najczęściej wykorzystywane parametry:

logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu