InBody na oddziałach intensywnej terapii

Dlaczego analiza składu ciała jest pomocnym narzędziem na oddziałach intensywnej terapii?

Skład ciała, który zbadany jest przy pomocy specjalistycznych analizatorów składu ciała InBody z wykorzystaniem impedancji elektrycznej jest ważny przy określeniu poziomu nawodnienia organizmu oraz występowania obrzęków. Wyniki takiego badania mogą być pomocne przy ustaleniu stosowanego leczenia na przykład diuretykami, zmniejszeniu długości pobytu w szpitalu czy też obniżeniu ryzyka śmiertelności. Urządzenia InBody są nieinwazyjne i wygodne, dzięki czemu idealnie nadają się do wdrożenia na OIOM. Badanie InBody daje kompleksowe wyniki, które lekarze mogą wykorzystać do monitorowania poziomu płynów i zdrowia w celu poprawy wyników pacjentów. InBody zapewnia opłacalną strategię w wysoce złożonym, spersonalizowanym środowisku opieki medycznej.

InBody na oddziałach intensywnej terapii
W czasie krótszym niż 60 sekund InBody zapewnia łatwe do zrozumienia, dokładne i obiektywne pomiary w celu oceny stanu zdrowia pacjenta po przyjęciu na OIOM i monitorowania postępów w trakcie pobytu w szpitalu. Lekarze mogą używać InBody do:
-zidentyfikowania zaburzenia równowagi płynów związanego z chorobami, urazami lub niewydolnością narządów
-monitorowania występowania obrzęków w poszczególnych segmentach ciała pacjenta
-określenia zmiennych składu ciała pod kątem redukcji masy mięśniowej i wystąpienia kacheksji
-oceny ryzyka niedożywienia
ANALIZA ECW / TBW – pomiar zawartości wody w organizmie pomocny w poprawie wyników leczenia pacjenta

U wielu pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii występuje nadwaga lub otyłość, co może osłabiać ich rokowanie. Obecnie znane kliniczne metody oceny nawodnienia organizmu są pośrednie i nie mogą dokładnie określić ilości wody w organizmie. InBody zapewnia obiektywne pomiary zawartości wody w organizmie, umożliwiając specjalistom z zakresu opieki medycznej odpowiednią ocenę stanu płynów/ obrzęków.

Zarządzanie równowagą płynów w organizmie jest jednym z głównych priorytetów na OIOM. Podczas gdy nierównowaga płynów może być wynikiem urazu, niewydolności narządów, posocznicy lub innych poważnych chorób, wszystkie przyczyny nadmiernego gromadzenia płynów w organizmie prowadzą do złych wyników pacjentów, w tym opóźnionego powrotu do zdrowia, wydłużenia czasu pobytu i wyższych wskaźników zachorowalności i śmiertelności. Obecne metody oceny występowania obrzęków w organizmie na OIOM, takie jak pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie palpacyjne oraz pomiary masy ciała, są pośrednie i subiektywne, co utrudnia ich interpretację w celu usprawnienia podejmowania decyzji klinicznych. Zatem skuteczne narzędzie do nieinwazyjnego pomiaru dystrybucji wody w organizmie jest niezbędne do ilościowego określenia zakresu obrzęku u pacjentów na OIOM.

InBody skutecznie oznacza zawartość wody w przedziałach wewnątrzkomórkowych (ICW; w tkankach) i przedziałach zewnątrzkomórkowych (ECW; w krwi i płynach śródmiąższowych), które w połączeniu stanowią całkowitą wodę organizmu. Wskaźnik obrzęku, oparty na stosunku między ECW i TBW (ECW/TBW), pozwala specjalistom intensywnej opieki medycznej obiektywnie mierzyć i monitorować gromadzenie się płynów w organizmie pacjentów i identyfikować zaburzenia równowagi wynikające z obrzęku. Nadmierna ilość zgromadzonych płynów w organizmie, może prowadzić do powikłań oddechowych, niewydolności serca i innych stanów zagrażających życiu, tak więc wczesna ocena obrzęków organizmu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia. Szybka, dokładna kwalifikacja i ocena zawartości wody w organizmie, może pomóc w opracowaniu planów leczenia w celu rozwiązania problemu przeciążenia płynami.

InBody na oddziałach intensywnej terapii
SEGMENTALNA ANALIZA ECW/TBWdla jeszcze skuteczniejszego monitorowania i poprawy leczenia

Skuteczne zarządzanie stanem płynów w organizmie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu pacjenta na OIT. Jest to jednak często trudne, ponieważ klinicyści muszą stale równoważyć skutki podawania lub usuwania dużych ilości płynów. Pomiar stanu nawodnienia organizmu po początkowym użyciu diuretyków zapewnia bezpośrednią informację zwrotną dla specjalisty, umożliwiając mu lepszą ocenę skuteczności terapii lub określenie, czy konieczne są alternatywne metody, takie jak na przykład ciągła terapia nerkozastępcza (CRRT). Śledząc obiektywnie pomiary wody w organizmie podczas leczenia, klinicyści zwiększą sukces w osiąganiu optymalnej równowagi płynów z każdym pacjentem, prowadząc do lepszych wyników i zwiększenia przeżycia.

Skuteczne zarządzanie stanem płynów eliminuje wiele komplikacji związanych ze słabą równowagą wodno-elektrolitową. Pacjenci z nadwagą/otyłością potrzebują dłuższego czasu wentylacji i obciążeni są wyższą śmiertelnością w porównaniu z osobami z euwolemią. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu płynami i diurezie klinicyści mogą zmniejszyć potrzebę wentylacji mechanicznej i innych terapii na OIOM, poprawiając wyniki pacjentów i redukując koszty kliniki. Dysponując kompleksowymi danymi na temat bilansu wody i płynów w organizmie, specjaliści mogą dostosować terapie lekowe i inne plany leczenia w celu opanowania obrzęku u swoich pacjentów, skrócenia czasu pobytu na OIOM i zmniejszenia ryzyka śmiertelności.

 

InBody na oddziałach intensywnej terapii
SEGMENTALNA ANALIZA ZAWARTOŚCI BEZTŁUSZCZOWEJ ORAZ TŁUSZCZOWEJ MASY CIAŁA
Uzyskaj dokładną analizę składu ciała, aby poprawić regenerację i rokowanie

Pacjenci obłożnie chorzy lub poddani intensywnej opiece medycznej doświadczają znacznej utraty masy mięśniowej, co prowadzi do zmniejszenia sprawności fizycznej i złych wyników długoterminowych po wypisie ze szpitala.

InBody pozwala na częste i wiarygodne badania w celu monitorowania zmian w składzie ciała, w tym „równowagi mięśniowo-tłuszczowej”, w celu ukierunkowania programów opieki nad pacjentem w kierunku zachowania beztłuszczowej masy ciała i poprawy mobilności.

Znaczne straty beztłuszczowej masy ciała mogą wystąpić już w ciągu kilku/kilkunastu dni od przyjęcia na oddział intensywnej terapii. Oprócz głównej jednostki chorobowej, stan zapalny oraz zabiegi bądź operacje dodatkowo przyczyniać się mogą do zwiększonego katabolizmu mięśni i kości. Wpływa to na zdolność funkcjonalną, która może opóźnić pełne wyzdrowienie i mieć długoterminowy wpływ na zdrowie i przeżycie. Utrzymanie beztłuszczowej masy ciała wiąże się z poprawą powrotu do zdrowia i rokowania dla pacjentów na OIOM, dlatego właściwe odżywianie i poprawa mobilności są niezbędnymi strategiami zapobiegania niedoborom masy mięśniowej w warunkach OIOM.

Segmental Lean Analysis (SLA) pozwala specjalistom monitorować zawartość masy beztłuszczowej i wartości ECW/TBW w każdym segmencie, zapewniając bardzo dokładną charakterystykę składu ciała, wyjaśniając, gdzie masa mięśniowa może być niedostateczna, malejąca lub wymagająca poprawy. Oprócz dystrybucji segmentalnej, monitorowanie zarówno masy beztłuszczowej, jak i zawartości wody w organizmie pomaga prowadzić odpowiednie zabiegi i zapewnia lepsze zrozumienie niezamierzonej utraty masy ciała. Służy jako bezpośredni środek do skutecznego rozróżnienia wahań masy ciała wynikających ze zmian dystrybucji płynów lub równowagi mięśniowo-tłuszczowej.

Fizjoterapeuci i dietetycy kliniczni mogą również korzystać z analizy mięśniowo-tłuszczowej (MFA) i SLA, aby zidentyfikować potrzeby pacjentów i zapewnić odpowiednie leczenie lub terapie żywieniowe w celu utrzymania beztłuszczowej masy i zapobiegania zespołom kruchości lub słabości nabytej na OIT. Dzięki nieinwazyjnemu monitorowaniu stanu odżywienia i składu ciała, specjaliści będą mogli skuteczniej leczyć pacjentów poprzez wczesną, odpowiednią interwencję, co doprowadzi do poprawy stanu zdrowia podczas wypisu i ogólnie lepszych wyników leczenia pacjentów.

InBody na oddziałach intensywnej terapii
KĄT FAZOWY– niezbędny w celu monitorowania stanu odżywienia na OIOM-ie

 

Niedożywienie jest często niedostatecznie rozpoznawane na OIT przez subiektywne oceny i konwencjonalne metody śledzenia zmian masy ciała.

InBody zapewnia szczegółową analizę składu ciała, wraz z kątem fazowym, który okazał się przydatnym narzędziem w diagnozowaniu niedożywienia w celu monitorowania stanu odżywienia na OIT.

Niedożywienie jest często spotykane na OIOM i może przyczyniać się do opóźnionego powrotu do zdrowia i słabych wyników klinicznych, w tym wydłużonego czasu pobytu, niższej przeżywalności i wyższych kosztów opieki. Wczesna identyfikacja i interwencja mają kluczowe znaczenie dla poprawy wyników leczenia pacjentów i zapobiegania nawrotom choroby lub śmiertelności po wypisie ze szpitala. Podczas gdy krytycznie chorzy pacjenci otrzymują różne formy terapii żywieniowej, wchłanianie składników odżywczych często zależy od stanu zdrowia pacjenta. Bez odpowiedniej ilości składników odżywczych, stan odżywienia pogarsza się i może wpływać na powrót do zdrowia lub przeżycie pacjenta. Dlatego wczesna identyfikacja i leczenie niedożywienia poprzez monitorowanie kąta fazowego pacjenta jest ważną strategią poprawy wyników klinicznych.

Kąt fazowy jest miarą oporności komórkowej i odzwierciedla integralność błony komórkowej oraz ogólny stan zdrowia komórek. Jako wrażliwy marker niedożywienia, kąt fazowy może być stosowany w celu oceny subklinicznych zmian stanu odżywienia związanych ze zmianami składu ciała spowodowanych katabolizmem mięśni lub przeciążeniem płynami. Silny, pozytywny związek między kątem fazowym a narzędziami niezbędnymi do oceny stanu odżywienia pacjenta, takimi jak  Subiektywna Globalna Ocena Stanu Ożywienia (SGA), jak również różne markery ryzyka żywieniowego, został dobrze ustalony. Ponadto Europejskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Jelitowego (ESPEN) uznaje jego wartość prognostyczną u pacjentów wymagających terapii żywieniowej – niższy kąt fazowy przy przyjęciu na oddział jest związany z pogorszeniem wyników u pacjentów na OIT, podczas gdy wyższy kąt fazowy jest związany ze zwiększonym wskaźnikiem przeżywalności. Monitorując kąt fazowy pacjenta, specjaliści mogą nieinwazyjnie oceniać stan odżywienia, skutecznie identyfikować niedożywionych pacjentów i planować odpowiednie interwencje dietetyczne w celu zwalczania niedożywienia i poprawy wyników leczenia pacjentów.

InBody na oddziałach intensywnej terapii
logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu