InBody w diabetologii

Dlaczego analiza składu ciała jest skutecznym narzędziem do opracowywania programów opieki diabetologicznej ?

Analizatory składu ciała InBody mogą monitorować ryzyko oraz skutecznie pomagać w określeniu objawów cukrzycy- np. obrzęków kończyn dolnych.

W mniej niż 60 sekund InBody dostarcza obszerne dane zawarte w oprogramowaniu  i szczegółowy arkusz wyników pomagający specjalistom:

  • uzyskać obiektywne pomiary zawartości tkanki mięśniowej, tłuszczowej i trzewnej w celu oceny
  • monitorować efekty leczenia mające na celu poprawę kontroli glikemii oraz zapobiegać lub spowalniać tempo progresji powikłań związanych z cukrzycą
  • wykrywać zaburzenia gospodarki wodnej organizmu chorego
InBody w diabetologii

 

 

 

ANALIZA TKANKI TŁUSZCZOWEJ TRZEWNEJ

Pośrednie metody oceny zawartości tkanki tłuszczowej trzewnej w organizmie mogą być nieprecyzyjne i obarczone ryzykiem błędu pomiarowego. U pacjenta u którego rozwija się choroba metaboliczna, konieczna jest wiarygodna ocena zawartości tkanki tłuszczowej trzewnej celem określenia ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego czy też otyłości.

U pacjentów chorujących na cukrzycę obserwowane jest zatrzymywanie wody w organizmie pod postacią obrzęków najczęściej kończyn dolnych. Idealnym narzędziem do monitorowania zmian zawartości wody ICW oraz ECW jest badanie składu ciała InBody. Pozwala to na dostosowanie sposobu leczenia do faktycznego stanu zdrowia pacjenta oraz monitorowanie efektywności terapii.

InBody w diabetologii
ANALIZA MIĘŚNIOWO- TŁUSZCZOWA I SEGMENTALNA BEZTŁUSZCZOWA
Monitoruj dystrybucję tkanki tłuszczowej i mięśniowej

Wzrost ryzyka cukrzycy jest spowodowany zarówno nadmiarem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie tłuszczowej, jak i beztłuszczową masą ciała w tym masą mięśni szkieletowych. Przydatny jest pomiar nie tylko całościowej zawartości beztłuszczowej oraz tłuszczowej masy ciała, ale również ocena segmentalna która pomaga określić niedobór lub nadmiar poszczególnych tkanek i umożliwia monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

W związku z dużym ryzykiem występowania obrzęków u pacjentów z cukrzycą i brakiem adekwatnej do zapotrzebowania aktywności fizycznej jedynie określenie masy ciała może okazać się niewystarczające. To skład ciała odzwierciedla zmiany związane z leczeniem oraz pozwala wykazać konieczność wprowadzenia zabiegów rehabilitacji lub dostosować intensywność ćwiczeń fizycznych do aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Prawidłowo skomponowany sposób żywienia wraz ze zindywidualizowanym treningiem pomaga kontrolować glikemię i wpływa korzystnie na przebieg choroby.

InBody w diabetologii
SEGMENTALNA ANALIZA WODY ECW / TBW 
Monitoruj występowanie obrzęków w każdym segmencie ciała

Na stan zapalny rozwijający się w organizmie pacjenta z cukrzycą wpływać może zawartość tkanki tłuszczowej i trzewnej (przekraczająca zalecane normy) jak również obecność chorób współtowarzyszących (tj. choroby układu krążenia lub nerek).

Monitorowanie wskaźnika obrzęku (ECW/TBW) umożliwia ocenę gromadzenia się płynu w przestrzeni pozakomórkowej wynikającej z upośledzenia czynności układu sercowo-naczyniowego. Pomiary te dotyczą całego ciała, jak również pomiarów segmentalnych. Monitorując stan zdrowia pacjenta możemy szybciej i efektywniej określić ryzyko występowania innych chorób metabolicznych oraz poprawić jakość życia chorych. Dzięki analizie wody zewnątrz i wewnątrzkomórkowej, lekarze mogą monitorować stan pacjentów oraz występowanie obrzęków w celu poprawy efektów leczenia.

InBody w diabetologii
HISTORIA SKŁADU CIAŁA
Określ pośrednio stan zdrowia pacjenta dzięki monitorowaniu zmian w składzie ciała

Najlepszym sposobem zapobiegania lub leczenia cukrzycy jest wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych i zmiany stylu życia. Jednak pracownicy służby zdrowia często mają trudności z utrzymaniem zaangażowania pacjentów dotyczących zmian nawyków żywieniowych i regularności ćwiczeń. Dzięki czytelnemu arkuszowi analizy składu ciała InBody pacjent dowiaduje się istotnych kwestii dotyczących składu ciała, których ocena masy ciała nie jest w stanie wykazać. Specjalista który interpretuje arkusz wskazać może kierunek zmian, pomaga zrozumieć problem i daje motywację do działania. Zmiany, których zwykłe wagi nie są w stanie wykazać a także dostarczają zarys edukacyjny,  w celu rozpoczęcia dyskusji na temat wprowadzenia zmian. Pacjenci i lekarze mogą skorzystać z części  „Historia składu ciała”, aby określić postępy np. w dietoterapii, leczeniu czy treningu fizycznym i wprowadzić zmiany w celu optymalizacji efektów i wyników zdrowotnych.

Wraz z historią składu ciała, niezwykle ważnym parametrem edukacyjnym jest „Kontrola masy tkanki tłuszczowej i mięśniowej”, która wyznacza docelową redukcję masy tkanki tłuszczowej do poziomu optymalnego a także określa zachowanie masy tkanki mięśniowej na takim samym poziomie lub rekomenduje  jej zwiększenie. Zalecenia „+” i „-„ mają na celu uzyskanie optymalnych proporcji pomiędzy tkanką tłuszczową i mięśniową w celu poprawy składu ciała. Takie parametry ułatwiają pacjentowi zrozumienie procesu poprawy jakości składu ciała i zaleceń dotyczących redukcji.

InBody w diabetologii
WSKAŹNIK MIĘŚNI SZKIELETOWYCH
Zidentyfikuj ryzyko zespołu słabości i sarkopenii

Pacjenci z cukrzycą mogą wykazywać ryzyko utraty masy mięśni szkieletowych czego rezultatem może być rozwój sarkopenii i zespołów słabości. Wskaźnik mięśni szkieletowych (SMI), uzyskany dzięki InBody,  pozwala monitorować masę mięśni szkieletowych, dzięki czemu można zapobiec lub zidentyfikować sarkopenię.
Jak  wiadomo,  masa mięśni szkieletowych jest istotna przy monitorowaniu cukrzycy.

Może to również powodować zwiększone zmęczenie i pogłębiającą się niechęć do aktywności fizycznej. Dlatego też, spadek masy mięśniowej doświadczany przez pacjentów z cukrzycą,  zwiększa ryzyko sarkopenii czy zaburzeń aktywności fizycznej.

Sarkopenia to zmniejszenie masy mięśni szkieletowych, która obniża mobilność funkcjonalną i jakość życia oraz zwiększa ryzyko hospitalizacji a także śmiertelności. Sarkopenia jest często związana ze starzeniem się; jednak może występować w różnych populacjach wynikających z prowadzenia siedzącego trybu życia czy choroby. Parametr SMI stosuje się w celu oceny i monitorowania masy mięśni szkieletowych, pomocnej w rozpoznaniu sarkopenii. SMI jest wyliczany na podstawie ilości mięśni szkieletowych w poszczególnych kończynach w stosunku do wzrostu w metrach podniesionego do kwadratu.

Wykorzystanie wyników SMI w wynikach InBody umożliwi lekarzom zidentyfikowanie ryzyka sarkopenii w łatwy i szybki sposób, a także wprowadzenie odpowiednich procedur leczenia.

InBody w diabetologii
logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu