InBody w dietetyce

Dlaczego analiza składu ciała jest podstawowym narzędziem w pracy dietetyka?

Dietetycy są odpowiedzialni za opracowanie i dostosowanie odpowiednich wskazówek dietetycznych dla każdego klienta indywidualnie. Dietetycy podczas konsultacji z pacjentem biorą pod uwagę preferencje żywieniowe, aktywność fizyczną, towarzyszące choroby oraz wyzwania przed którymi stoi każdy typ klienta.

Dzięki odpowiednim narzędziom specjaliści mogą edukować klientów w celu określenia możliwych do osiągnięcia celów i zwiększenia ich sukcesu poprzez śledzenie postępów w ich programach.

Urządzenia InBody są nieinwazyjne i wygodne, dzięki czemu są idealnym narzędziem do wdrażania programów żywieniowych do analizy składu ciała. Test InBody zapewnia kompleksowe wyniki, które można wykorzystać do śledzenia i edukowania klientów na temat tkanki tłuszczowej i ryzyka zdrowotnego, a także zrozumieć różnice w efektach konsumpcji diety.

 

W czasie krótszym niż 60 sekund test InBody zapewnia łatwe do zrozumienia, dokładne i obiektywne pomiary, aby ocenić aktualną kompozycję ciała klienta oraz monitorować sukces interwencji dietetycznych. Dietetycy mogą używać InBody do:

 

  • Określenia wyjściowego składu ciała i połączenia tych parametrów z dietą klienta
  • Ustalenia podstawowej przemiany materii aby stworzyć bardziej ukierunkowane i skuteczne programy żywieniowe
  • Śledzenia zmiany w czasie, aby zapewnić postęp i sukces klienta

 

Poniżej znajdują się przykłady różnych typów klientów, których dietetycy i dietetycy mogą napotkać i jak arkusze wyników InBody mogą być wdrożone w praktyce, tworząc sukces dla wszystkich klientów o różnych potrzebach i celach.

InBody w dietetyce
Budowanie masy mięśniowej za pomocą analizy mięśniowo-tłuszczowej

Dla klientów, którzy chcą budować masę mięśniową, potrzebny jest odpowiedni program żywieniowy, aby zoptymalizować wyniki i zapewnić przyrost masy ciała w postaci masy mięśniowej. Dzięki zastosowaniu technologii BIA otrzymujemy  wynik analizy mięśni i tkanki tłuszczowej, dzięki któremu możemy w  łatwy sposób kontrolować postępy w redukcji tkanki tłuszczowej z jednoczesnym budowaniem masy mięśniowej.

W celu budowania masy mięśniowej oprócz treningu oporowego wskazane jest uzupełnianie i odpowiedni stosunek makroskładników odżywczych w diecie aby zapewnić przyrost masy ciała w postaci masy mięśniowej, a nie masy tłuszczowej. Analizując zmianę ilości masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej, klienci mogą być pewni, że zmiany w ich składzie mają charakter pozytywny. Klienci mogą monitorować skuteczność swojego systemu żywieniowego lub suplementów, co ostatecznie zapewnia wiarygodność zaleceń i programów żywieniowych.

Zapewnij długotrwały sukces dzięki odpowiedniej przemianie materii

Wzrost beztłuszczowej masy ciała ma pozytywny wpływ na metabolizm klienta.

Większość osób przeglądających fora internetowe może znaleźć kalkulatory wyliczenia BMR, jednak jest to miara subiektywna oparta na wzroście, masie ciała i poziomie aktywności fizycznej danej osoby. Pomiar podstawowe

Wraz ze wzrostem masy beztłuszczowej, pozytywny wpływ ma podstawowa szybkość metabolizmu klienta. Większość klientów znajdzie to wyjście na wielu stronach internetowych, ale jest to miara subiektywna oparta na wysokości, wadze i poziomie aktywności klienta. InBody zapewnia dokładniejszą reprezentację podstawowej szybkości metabolizmu (BMR), która opiera się na ilości beztłuszczowej masy ciała klienta. Kształcenie klientów w zakresie relacji między beztłuszczową masą a BMR może zwiększyć motywację i przestrzeganie programowania dietetycznego, zapewniając długoterminowy sukces klienta.

 Monitoruj  zmiany za pomocą historii składu ciała

Dzięki historii składu ciała możliwe jest monitorowanie postępów klienta aby utrzymać idealną kompozycję ciała. Ważne aby zachować optymalny stosunek masy mięśni szkieletowych oraz tkanki tłuszczowej.

InBody w dietetyce
Zalecenia dla pacjenta z otyłością i nadwagą

Liczne badania potwierdzają związek między nadwagą / otyłością a ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, zespołu metabolicznego, cukrzycy, a nawet niektórych nowotworów. Utrata masy ciała, w szczególności poprzez ograniczenie kalorii, może pomóc zmniejszyć zarówno procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, jak i zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej.

 

Analiza mięśniowo-tłuszczowa a kontrola BMI

Kontrola wskaźnika BMI nie jest dokładnym odzwierciedleniem zmian zachodzących w ilości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. Diety niskokaloryczne zazwyczaj zwiększają ryzyko utraty masy mięśni  co jest negatywnym wynikiem w procesie redukcji masy ciała, zagrożeniem dla zdrowia oraz spadku siły. Analiza InBody pomaga w łatwy i szybki sposób sprawdzić skąd pochodzi utrata masy ciała.

Arkusze wyników InBody pozwalają na ukazanie składu ciała pacjenta oraz stosunku poszczególnych parametrów w celu przedstawienia ogólnego ryzyka zagrożenia zdrowia w oparciu o dane uzyskane na podstawie analizy. Ta ogromna wiedza pozwala specjaliście ustalić skuteczne leczenie dietetyczne oraz wprowadzenie zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, które ma na celu poprawę zdrowia pacjenta.

 

Ustalanie zaleceń żywieniowych na podstawie podstawowej przemiany materii i zalecanej kaloryczności

 Dzięki informacji o BMR dietetycy mogą opracować szczegółowe programy dietetyczne ukierunkowane specjalnie na cel klienta. Zazwyczaj jest to utrata tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym utrzymaniu bądź wzroście masy mięśni szkieletowych.

Po uzyskaniu optymalnego składu ciała, dzięki zaleceniom zarówno dietetycznym jak i dotyczących aktywności fizycznej przy pomocy InBody możemy monitorować zmiany w ilości zalecanych kalorii do spożycia.

InBody w dietetyce
 Żywienie osób starszych a analiza składu ciała

Ustalając zalecenia żywieniowe dla osób starszych ważne jest aby diety były dostosowane dla każdego z klientów indywidualnie biorąc pod uwagę zanik mięśni wraz z wiekiem. Dodatkowo mniejsza aktywność fizyczna i złe nawyki żywieniowe mogą prowadzić do zwiększenia ilości masy tkanki tłuszczowej, zwiększając ryzyko chorób dietozależnych. Poprzez monitorowanie składu ciała dietetycy mogą opracować programy żywieniowe, które pozwolą zmaksymalizować utrzymanie i wzrost masy mięśni. Analiza mięśniowo-tłuszczowa  pozwala na kontrolowanie optymalnego stosunku między zawartością tkanki tłuszczowej a masy mięśniowej.

W miarę zmniejszania się beztłuszczowej masy ciała pacjenci w podeszłym wieku stają się bardziej narażeni na ryzyko rozwoju sarkopenii. Ta szkodliwa utrata mięśni zmniejsza aktywność fizyczną, zwiększając prawdopodobieństwo gromadzenia tłuszczu trzewnego co niesie za sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych, ogólne osłabienie oraz złamania. Śledzenie zmian składu ciała za pomocą wykresu historii składu ciała pozwala dietetykom wcześniej wykryć utratę mięśni i przyrost tkanki tłuszczowej, co prowadzi do wczesnej interwencji i działania.

InBody w dietetyce
Analiza składu ciała u sportowców

Przy ustalaniu programu dietetycznego oraz treningowego dla sportowców należy wziąć pod uwagę rodzaj uprawnianej dyscypliny sportowej, zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia oraz postawione cele. Dzięki zgromadzonym informacjom o danym sportowcu, możliwe jest opracowanie diety z podziałem na makro- i mikroskładniki. Dzięki analizie segmentalnej masy beztłuszczowej i masy tkanki tłuszczowej możliwe jest dokładnie monitorowanie zmian w każdym segmencie, co jest bardzo ważne w procesie przygotowawczym dla sportowców. Ustalenie odpowiedniego stosunku masy mięśni szkieletowych do masy tkanki tłuszczowej pozawala sportowcom osiągnąć odpowiednią równowagę w organizmie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Utrzymuj balans ciała dzięki analizie segmentalnej

Monitorowanie równowagi pomiędzy zawartością masy mięśni a tkanką tłuszczową jest tak same ważne jak i kontrola segmentalnej masy beztłuszczowej. Informacja o zawartości masy mięśni szkieletowych w poszczególnych kończynach pozwala na zachowanie odpowiedniego balansu w przypadku uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Monitorowanie zmian w ilości masy beztłuszczowej pozwala dietetykom wprowadzić odpowiednie modyfikacje dietetyczne oraz treningowe aby zapobiec spadkowi wydajności. Ponadto pomiary zawartości wody w organizmie mogą oznaczać zmiany stanu nawodnienia, które mogą wymagać bardziej precyzyjnego zarządzania spożyciem płynów. Testując co kilka tygodni dietetycy będą w stanie szybciej wykryć negatywne zmiany i szybciej je rozwiązać, zwiększając wydajność i sukces.

Monitorowanie zmian dzięki historii składu ciała

Częstotliwość przeprowadzania badań jest kluczowym elementem przy obserwowaniu niewielkich zmian w składzie ciała, zwłaszcza w populacji sportowców, gdzie zmiany mogą mieć duży wpływ na wyniki i sport.

Podczas każdego sportu dochodzi do urazów i ważne jest wprowadzanie odpowiednich modyfikacji dietetycznych i treningowych.

Podczas gdy tradycyjne metody badania składu ciała nie zapewniają możliwości regularnego monitorowania wartości odżywczych posiłków, treningu, ilości spożywanych płynów, wykresu historii składu ciała InBody, masy mięśni szkieletowych, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i ECW / TBW, pozwalając dietetykom na monitorowanie tych zmiennych zmiany, które mogą mieć wpływ na wyniki sportowców.

InBody w dietetyce
Występowanie dolegliwości zdrowotnych a analiza składu ciała

Rosnące wskaźniki otyłości zwiększają ryzyko chorób, takich jak cukrzyca, zespół metaboliczny czy też choroby układu krążenia. Jednak najbardziej nie zdajemy sobie sprawy z tego, że otyłość nie jest jedynym związkiem ze występującymi dolegliwościami – czynniki, takie jak niska masa mięśniowa, nawodnienie mogą również predysponować do zwiększania ryzyka choroby.Ogromny wpływ na nasz stan zdrowia odgrywa właściwe odżywianie. Odpowiednio dobrane składniki odżywcze w diecie pomagają zmniejszyć ryzyko występowania chorób. Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w stylu życia pomaga uchronić przed występowaniem zagrożeń dla zdrowia.

 

Monitoruj stosunek poszczególnych parametrów za pomocą analizy mięśniowo-tłuszczowej

Podstawowe badanie takie jak  wskaźnik BMI nie potrafi określić zawartości masy mięśni oraz tkanki tłuszczowej w organizmie. InBody dostarcza informacji o konkretnej zawartości poszczególnych składowych dzięki analizie mięśniowo-tłuszczowej oraz optymalny stosunek tych parametrów w organizmie w celu zmniejszenia występowania dolegliwości. Brak racjonalnego odżywiania może skutkować zbyt wysoką masą tkanki tłuszczowej w porównaniu do ilości masy mięśni szkieletowych.  Poprzez wprowadzenie modyfikacji w stylu życia przez dietetyków możliwe jest utrzymanie odpowiedniej proporcji masy mięśni i tkanki tłuszczowej.

Ustal odpowiednie plany żywieniowe dzięki informacji o zawartości tkanki tłuszczowej trzewnej

Tłuszcz trzewny jest kolejnym głównym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększonego ryzyka chorób, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia i niektóre nowotwory. Unikając nadmiernego spożycia cukru, przetworzonej żywności, alkoholu możemy zmniejszać zawartość tłuszczu trzewnego w naszym organizmie co przyczynia się również do zmniejszenia występowania chorób.Dzięki możliwości monitorowania parametrów składu ciała, w tym masy mięśniowej, masy tkanki tłuszczowej i tłuszczu trzewnego, dietetycy mogą ustalić bardziej skuteczne plany żywieniowe ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka choroby w miarę upływu czasu.

InBody w dietetyce
logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu