InBody w sporcie wyczynowym

Obecnie już wysoki poziom rywalizacji sportowej wykazuje tendencje wzrostowe, które powodują stawianie coraz większych wymagań dotyczących przygotowania kondycyjno – sprawnościowego.
W związku z tym poszukuje się zaawansowanych metod i środków treningowych, korzystając z innowacyjnych osiągnięć medycyny i nauki.

Znaczny wpływ na zdobycie sukcesu sportowego ma budowa somatyczna, którą analizuje się w aspektach: wielkości ciała czyli wzrostu i masy ciała oraz proporcji między komponentami tkankowymi.  W zależności od uprawianej dyscypliny sportu różne cechy poddaje się ocenie, jednak nie ma wątpliwości jak istotny jest skład ciała z uwzględnieniem zawartości wody, masy mięśni, białka i substancji mineralnych a także tkanki tłuszczowej. Budowa i skład ciała jest tylko jednym z wielu elementów, jednak w wielu dyscyplinach stanowi pierwszoplanowy aspekt warunkujący uzyskanie znaczących wyników. Budowa ciała sportowców różni się w istotny sposób od budowy osób nietrenujących i istotnie warunkuje selekcję do konkretnych dyscyplin sportu. Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę zawodów o wysokiej randze, periodyzacja staje się jednym z najważniejszych zadań w planowaniu procesu treningowego i dotyczy nie tylko samego treningu, ale jest ściśle powiązana z właściwą suplementacją, dietą oraz odnową biologiczną.

 

 

InBody w sporcie wyczynowym

Jedną z nieinwazyjnych metod umożliwiających diagnostykę składu ciała jest pomiar bioimpedancji elektrycznej – BIA – przepływu prądu elektrycznego przez organizm. Szczególnie ważnym aspektem u sportowców dorosłych jak również dzieci i młodzieży jest stosowanie urządzeń, które nie wykorzystują do pomiaru empirycznych wartości czyli szacowanych, gdzie wyniki są zbliżone do rzeczywistych wartości dla osób przeciętnych. Ważne aby w badaniach wykorzystywać takie urządzenia, które wykonują bezpośrednio pomiar segmentalny impedancji każdego z pięciu segmentów – kończyn górnych, kończyn dolnych oraz tułowia.

Dzięki takim informacjom uzyskanym podczas nieinwazyjnego pomiaru można monitorować zmiany w składzie ciała w czasie, oraz na bieżąco dokonywać korekt w programie treningowym i dietetycznym. Ponadto, uzyskane wyniki pomagają w ocenie indywidualnych predyspozycji do treningu siłowego lub wytrzymałościowego, doborze optymalnego programu treningowego ukierunkowanego na rozwój masy mięśniowej czy redukcję tkanki tłuszczowej. Dzięki monitorowaniu postępów uzyskujemy informacje dotyczące tego czy program treningowy został dobrany odpowiednio i skutecznie wpływa na organizm ćwiczącego. Dzięki wiedzy dotyczącej składu ciała możemy personalizować plan treningowy i dietoterapię, a regularne monitorowanie będzie pomocne w dążeniu do realizacji celów sportowych.

Polecane jest regularne comiesięczne monitorowanie zmian w składzie ciała w większości dyscyplin, ale w zależności od uprawianej dyscypliny czasowo zaleca się nawet codzienne monitorowania zmian.

 

Parametry ważne w badaniach:

logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu