Częste pytania

1. Dlaczego badanie należy przeprowadzać na czczo lub min 2h przed posiłkiem?

Po spożyciu jedzenia krew jest intensywnie dostarczana do układu pokarmowego w celu zwiększenia pracy narządów trawiennych. Prowadzi to do zmian impedancji w obszarze tułowia, a tym samym wystąpienia błędów w pomiarze procentowej tkanki tłuszczowej. Dlatego, badania należy przeprowadzać na czczo.

2. Dlaczego należy skorzystać z toalety przed pomiarem?

W założeniu BIA, jedzenie, ubrania, treść jelitowa i mocz są traktowane jako tkanka tłuszczowa, jako że prąd nie przepływa przez nie. Zatem jeśli test InBody jest przeprowadzony przed usunięciem tych elementów, wyniki będą różniły się od tych uzyskanych po ich usunięciu. Dlatego ważne jest, aby skorzystać z toalety przed dokonaniem pomiaru InBody.

3. Dlaczego badanie składu ciała należy wykonywać przed wysiłkiem fizycznym?

Podczas wysiłku fizycznego duża ilość wody koncentruje się w aktywowanych częściach ciała aby szybko dostarczyć składników odżywczych oraz usunąć produkty zbędne. Ten proces zaburza impedancję. Dlatego, aby zminimalizować błąd należy przeprowadzać analizę składu ciała przed wysiłkiem fizycznym.

4. Dlaczego należy przed pomiarem stać przez około 5 minut ?

Wykonywanie analizy składu ciała bezpośrednio po długotrwałym leżeniu czy siedzeniu może powodować zmiany w wynikach badania. Dzieje się tak, ponieważ w momencie powstania z pozycji siedzącej czy leżącej, woda w organizmie ma tendencję do redystrybucji do dolnych kończyn ciała.

5. Dlaczego należy wykonywać badanie przed prysznicem czy kąpielą?

Prysznic czy kąpieli przyspiesza przepływ krwi w organizmie i fizjologicznie efekt pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała i wpływa to na pomiar procentowej tkanki tłuszczowej. Najczęściej wzrost temperatury skóry skutkował zmniejszeniem się impedancji, tym samym redukując zmierzoną ilość tkanki tłuszczowej. Dlatego, wykonuj badanie przed prysznicem czy kąpielą.

6. Wykonuj pomiar w temperaturze pokojowej, aby uniknąć zmian w temperaturze ciała.

Impedancja może być zaburzona poprzez temperaturę skóry, której zmiany mogą być spowodowane wysoką lub niską temperaturą otoczenia. Dlatego, aby uniknąć błędów pomiarowych, należy przeprowadzać badania w temperaturze pokojowej.

7. Unikaj badania podczas menstruacji

Cykl menstruacyjny może spowodować czasowe zmiany w masie i składzie ciała ze względu na występujące zmiany hormonalne i objętości wody w organizmie. Dlatego też zaleca się unikać badania w czasie menstruacji.

8. Kolejne badania wykonuj w podobnych warunkach co poprzednie.

Identyczne warunki testu (jak np. ta sama godzina badania, założona odzież, rano na czczo, bez wcześniejszego treningu) powinny być utrzymane by zapewnić dokładność wyników analizy.

9. Analiza składu ciała musi być wykonywana na gołych stopach

Jeśli pomiar jest wykonywany kiedy badany ma na sobie pończochy lub skarpety, zwiększa się rezystancja i utrudnia przepływ prądu, co wpływa na pomiar impedancji i powoduje błędy w pomiarach składu ciała. Dlatego pomiary powinny być dokonywane przy ustawieniu się na urządzeniu gołymi stopami.

10. Co należy mieć na sobie podczas pomiaru?

By uzyskać idealne warunki badania, najlepiej mieć na sobie jak najmniej ubrań i zdjąć wszystkie dodatkowe akcesoria typu biżuteria, zegarek, pasek itp. Nie zaleca się zakładania nadmiernie długich ubrań które mogą stykać się z palcami u rąk czy podeszwą stopy i wpłynąć na wyniki badań. W przypadku długich nogawek czy rękawów, należy je podwinąć.

11. Jak się zachować podczas wykonywania analizy składu ciała?

a. Trzymaj ręce w niewielkiej odległości od tułowia. Jeśli badany nie zachowa wystarczającego odchylenia między ramionami a tułowiem, ręce będą stykać się z górną częścią ciała. Tym samym poszerzą drogę przepływu prądu, a w konsekwencji zmniejszają impedancję. Prowadzi to do niedoszacowania masy tkanki tłuszczowej, przy jednoczesnym przeszacowaniu masy tkanki mięśniowej. *Impedancja jest proporcjonalna do długości i odwrotnie proporcjonalna do powierzchni.

b. Trzymaj ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. Jeśli pomiar jest wykonywany przy zgiętych kończynach, impedancja każdej z nich zmniejsza się, ponieważ została skrócona długość przewodnika. Prowadzi to do zmniejszenia pomiaru zawartości procentowej tkanki tłuszczowej. Dlatego badany musi mieć wyprostowane ręce, aby wykonać dokładny pomiar. *Prąd przepływa po najkrótszej drodze c. Zrelaksuj się i nie rozmawiaj Wysoka czułość częstotliwości elektrycznych może wykryć wibracje głosu i skurczu mięśni brzucha, które występują normalnie podczas mówienia.

12. Czego mogę użyć do dezynfekcji InBody?

Załóż jednorazowe rękawiczki i użyj chusteczek nasączonych alkoholem izopropylowym o stężeniu 60% (lub wyższym) do dezynfekcji urządzenia InBody. Zwróć szczególną uwagę na elektrody ręczne, podnóżek, ekran i każdą inną część urządzenia, która jest często dotykana.

 

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia:

  • Nie rozpylaj ani nie wylewaj płynów bezpośrednio na urządzenie InBody.
  • Nie zanurzaj żadnej części urządzenia InBody w płynie.
  • Nie używaj środków czyszczących zawierających czwartorzędowe składniki amonowe, takich jak chlorek benzalkoniowy/benzyloalkoniowy, które mogą powodować przebarwienia i korozję.
13. Do czego służą chusteczki elektrolitowe?

Chusteczki służą do przetarcia stóp oraz dłonie przed rozpoczęciem badania. Również mogą służyć do przecierania analizatora. Szczególnie wskazane jest używanie chusteczek przy pomiarach osób z otyłością i otyłością olbrzymią przy jednoczesnym nadmiernym zgrubieniu skóry na stopach.

14. Czy kobiety w ciąży mogą wykonywać analizę? W jakich sytuacjach nie mogą?

Kobiety w ciąży mogą wykonywać analizę, poza tymi które są w okresie między 3-cim tygodniem a 3-cim miesiącem ciąży, gdyż jest to bardzo wrażliwy okres. Istnieje wiele badań na kobietach w ciąży i w żadnym nie wykryto negatywnych skutków wykonywania analizy. Kiedy zobaczysz wartości wyników kobiet w ciąży, zorientujesz się że są nieco dziwne. Nie powinieneś przywiązywać zbyt dużego znaczenia dla wartości ze względu na płyt owodniowy. Głównym celem wykonywania analizy u kobiet w ciąży jest obserwacja zmian składu ciała.

15. Skala fitness - co jest brane pod uwagę do wyliczenia tego wskaźnika?

Skala fitness odnosi się do masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej. Gdy zwiększa się masa mięśniowa i znajduje się blisko prawidłowego zakresu dla badanej osoby to zwiększa się też liczba punktów w tej skali. 70 lub mniej punktów oznacza typ słaby lub otyły, 71-90 typ normalny, zdrowy, a 91 pktów lub więcej typ silny, umięśniony. Jest to tzw. index fitness, który został wprowadzony przez firmę InBody i ma ułatwić zrozumienie prawidłowości proporcji w składzie ciała.

16. Czy przepływ prądu jest bolesny?

Nie, w ogóle nie odczuwa się przepływu prądu. InBody używa do pomiaru impedancji niskiego prądu zmiennego. Jego bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez medyczne systemy autoryzacyjne w Korei, Europie i Stanach Zjednoczonych. Wiele medycznych instytucji korzysta właśnie z tej metody pomiaru.

17. Jakie są możliwości wykorzystania InBody w codziennej praktyce?

Otyłość jest główną przyczyną wielu poważnych chorób. Dlatego, obniżenie masy ciała jest kluczowym elementem leczenia.Leczenie otyłości: diagnoza, przepisanie leków, ćwiczenia fizyczne, sprawdzanie efektywności leczenia i stałe badania kontrole.Medyczne leczenie otyłości: (cukrzyca typu II, choroby układu sercowo-naczyniowego takie jak nadciśnienie, hiperlipidemia, osteoporoza, artretyzm, opóźnienie wzrostu u dzieci) programy zarządzania masą ciała, stałe badania kontrolne, zapobieganie otyłości i innym schorzeniom.Leczenie chirurgiczne: podjęcie decyzji o konieczności operacji, potwierdzenie wyników pooperacyjnych, kontrola zmian.InBody można również wykorzystać:- u pacjentów z obrzękiem: stałe monitorowanie bilansu wodnego, przed i po leczeniu hemodializami.- w badaniach pooperacyjnych: sprawdzanie stanu odżywienia pacjenta- w rehabilitacji: przepisywanie odpowiednich leków, sprawdzanie efektywności leczenia rehabilitacyjnego- u kobiet po menopauzie- regularne monitorowanie zmian w składzie ciała i ogólnego stanu zdrowia.

18. Jaka jest różnica pomiędzy modelami, i który byłby dla mnie najlepszy?

Poszczególne modele InBody różnią się między sobą funkcjami i danymi. Nie każdy potrzebuje najdroższego modelu. Wszystkie InBody zapewniają szczegółowe i dokładne niezbędne pomiary do analizy mięśniowo-tłuszczowej (m.in. masę ciała, procentową zawartość tkanki tłuszczowej), natomiast droższe modele dostarczają dodatkowych rozszerzonych informacji o składzie ciała. Szczegółowe informacje o każdym modelu znajdziesz w dziale Produkty lub u naszych doradców.

19. Czy pomiar BMI nie wystarczy by zdiagnozować otyłość?

Indeks masy ciała (BMI) jest jedną z dobrze znanych metod diagnozowania otyłości. Wykorzystywany jest do mierzenia proporcji masy ciała do wzrostu. Zgodnie z BMI, wysportowane lub umięśnione osoby powinny być otyłe ze względu na dużą zawartość mięśni. Nie da się również tą metodą poprawnie zdiagnozować otyłości sarkopenicznej (z małą zawartość mięśni). Dlatego też, by prawidłowo zbadać otyłość należy sprawdzić za pomocą analizatora składu ciała InBody procentową zawartość tkanki tłuszczowej.

20. Czy są osoby, które nie powinny wykonywać analizy składu ciała InBody?

Osoby z rozrusznikami serca oraz urządzeniami elektrycznymi w jamie brzusznej typu „Ability” nie mogą wykonywać analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, gdyż istnieje ryzyko rozprogramowania rozrusznika czy innego urządzenia. Kobiety w trakcie miesiączki nie powinny wykonywać badania, ponieważ otrzymane wyniki nie będą precyzyjne ze względu na zmiany zachodzące w zawartości wody w organizmie. Kobiety w ciąży mogą wykonywać analizę, poza tymi które są w okresie między 3-cim tygodniem a 3-cim miesiącem ciąży, gdyż jest to bardzo wrażliwy okres. Istnieje wiele badań na kobietach w ciąży i w żadnym nie wykryto negatywnych skutków wykonywania analizy. Kiedy zobaczysz wartości wyników kobiet w ciąży, zorientujesz się że są nieco dziwne. Nie powinieneś przywiązywać zbyt dużego znaczenia dla wartości ze względu na płyt owodniowy. Głównym celem wykonywania analizy u kobiet w ciąży jest obserwacja zmian składu ciała.

21. Czy technologia BIA jest dokładna?

Początkowo, technologia BIA, urządzenia i ich wyniki spotkały się z pewnym stopniem sceptyzmu. Jednak doceniono technologię InBody, która rozwiązuje problemy funkcji technologicznych i wykonuje bardzo precyzyjne i dokładne pomiary całego ciała jak i poszczególnych segmentów. Aktualnie analiza składu ciała z wykorzystaniem analizatorów InBody przeprowadzana jest przez całe ciała za pomocą impedancji bioelektrycznej z pomiarem każdego segmentu osobno (prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, tułów). Pracują na opatentowanej metodzie z wykorzystaniem pomiaru tułowia, gdzie uzyskuje się dane o impedancji każdego z 5 segmentów oddzielnie a w szczególności impedancji tułowia.

22. Jak dokładny jest InBody w porównaniu do DEXA?

Dokładność InBody w stosunku do DEXA wynosi 98%.

23. Jak wysoka jest odtwarzalność pomiarów InBody?

Przy zachowaniu tych samych warunków pomiarowych, odtwarzalność jest na poziomie średnio +/-2% procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.

24. Jak długo trwa przeprowadzenie badania?

W zależności od modelu od 30-60 sekund, natomiast w najbardziej zaawansowanych modelach wykorzystywanych do badań klinicznych do 2 minut.

25. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, wagowe, wzrostu i czy dzieci mogą brać udział w takich badaniach?

Wszystkie analizatory InBody mają taki sam zakres dla wieku, wzrostu i masy ciała.

Granica masy ciała: 10-250 kg

Granica wzrostu: 95-220 cm

Granica wieku: 3-99 lat

 

Dodatkowo model InBody770 potrafi wykonać pomiary osób z wagą do 270 kg.

26. Czy osoba badana może czuć mrowienie na dłoniach lub stopach podczas badania?

Nie. Za wyjątkiem osób z bardzo wrażliwym zmysłem dotyku, sygnał elektryczny wysyłany do ciała jest zbyt niski by go wyczuć.

logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu