InBody 970- NOWOŚĆ

10.01.2022

Hits: 93

Nowy standard innowacji

Wysokiej klasy urządzenie InBody970 zostało opracowane z wykorzystaniem zgromadzonej technologii InBody, aby ustanowić nowy standard analizy składu ciała.

Arkusze wyników InBody970 zawierają najbardziej różnorodne i przydatne dane spośród innych urządzeń InBody. InBody970 jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię 3 MHz i nową ergonomiczną konstrukcję, aby badać pacjentów z różnymi schorzeniami, dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Na czym polega Nowa Generacja InBody?

 

Dokładna technologia InBody pomiaru 3 MHz 7 różnych arkuszy wyników do wnikliwej analizy Ocena składu ciała według wieku na podstawie InBody Big Data
Wraz ze wzrostem częstotliwości, staje się ona coraz trudniejsza do kontrolowania w ludzkim organizmie, powodując nieregularne odczyty impedancji. Technologia InBody pokonała to ograniczenie i osiągnęła możliwość kontrolowania częstotliwości 3 MHz. Częstotliwość 3 MHz jest w stanie skuteczniej przenikać przez błony komórkowe człowieka i dlatego lepiej odzwierciedla wodę wewnątrzkomórkową w porównaniu do niższych częstotliwości. To z kolei pozwala nam
odróżnić wodę wewnątrzkomórkową od wody zewnątrzkomórkowej, co skutkuje dokładniejszym pomiarem całkowitej wody w organizmie.
• Ewaluacyjny arkusz wyników, może służyć do oceny i porównania wyników składu ciała
według wieku.
• Arkusz wyników badawczych zawiera często używane parametry i wykresy segmentowe,
które oferują bardziej wszechstronną analizę.
• Arkusz wyników porównawczych zawiera wykres Cole-Cole’a wraz z innymi istotnymi
parametrami, w celu porównania poprzednich i bieżących wyników.
• Arkusz wyników badania trzewnej tkanki tłuszczowej może być używany do monitorowania
zmian w podskórnej i trzewnej tkance tłuszczowej.
* Dostępne są również: arkusz wyników składu ciała dla dorosłych, arkusz wyników składu
ciała dla dzieci, arkusz wyników zawartości wody w organizmie.
InBody udostępnia wykresy specyficzne dla wieku dla każdego parametru analizy składu ciała w oparciu o globalnie zgromadzone dane InBody. Dzięki temu zapewniona jest kompleksowa analiza, na podstawie której możesz porównać swoje dane z danymi młodszej grupy wiekowej (T-Score) i tej samej grupy wiekowej (Z-Score).
logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin sklepu