VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse”- 2 marca 2019

02.03.2019

W dniu 2 marca (sobota) 2019 roku braliśmy udział  w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse”, której byliśmy sponsorem.

Konferencja odbyła  się w  Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

Program konferencji:

8.00-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.10 – uroczyste otwarcie konferencji

SESJA I – ŻYWIENIE W PATOLOGICZNYM STARZENIU – WYBRANE PROBLEMY

9.10-9.40: Personalizacja żywienia osób starszych: wyzwania i perspektywy, prof. nadzw. Agata Chmurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

9.40-10.10: Insulinooporność – zasady postępowania, prof. Paweł Bogdański, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10.10-10.40: Oznaczenia laboratoryjne w praktyce dietetyka z punktu widzenia geriatry, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10.40-10.50: wykład sponsorowany firmy InBody Poland

10.50-11.20 – przerwa kawowa z równolegle ocenianą sesją plakatową, w tym projektu PEN

SESJA II – ŻYWIENIE W ZDROWYM STARZENIU

11.20-11.50: Miejsce wapnia w terapii i suplementacji, prof. Ewa Sewerynek,  dr Michał Stuss, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11.50-12.20: Selen – rola w metabolizmie gruczołu tarczowego, dr Michał Stuss, prof. Ewa Sewerynek, Uniwersytet  Medyczny w Łodzi

12.20-12.50: Dieta wegetariańska w wieku podeszłym – korzyści i zagrożenia zdrowotne, dr hab. Dariusz Włodarek; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12.50-13.00: wykład sponsorowany firmy Fresenius Kabi

13.00-13.40 – lunch

SESJA III – DOBRE PRAKTYKI W DIETETYCE

13.40 – 14.10:  Pacjent starszy z insulinopornością w gabinecie dietetyka, mgr Katarzyna Pastusiak, dietetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Fundacja Insulinooporność: zdrowa dieta i zdrowe życie

14.10-14.40: Dieta roślinna u osób starszych, mgr Iwona Kibil, dietetyk, Poradnia Dietetyczna Wegecentrum, Warszawa

14.40-14.45 – wykład sponsorowany firmy Pharmabest

14.45-15.00 – przerwa kawowa

15.00-16.20 – WARSZTATY (80 MINUT)

WARSZTAT 1: Dietoterapia insulinooporności a żywienie osób starszych, mgr Małgorzata Słoma, Fundacja Insulinooporność: zdrowa dieta i zdrowe życie

WARSZTAT 2: Praktyczne zastosowanie diety roślinnej, mgr Iwona Kibil, Poradnia Dietetyczna Wegecentrum, Warszawa

WARSZTAT 3: Zastosowanie diagnostyki laboratoryjnej w pracy dietetyka, dr Alicja Brożek, mgr Marcin Nowicki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

WARSZTAT 4: Psychodietetyka: jedzenie jako forma realizacji niezaspokojonych potrzeb psychicznych, mgr Beata Kaczmarek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

SESJA IV – PREZENTACJE WŁASNE od 16.20-18.30

16.20-16.30: SENIOR OTYŁY NIEDOŻYWIONY – NIEDOCENIONY PROBLEM KLINICZNY, Jolanta Twardowska-Rajewska, dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych geriatrii, gerontolog, starszy wykładowca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

16.30-16.40: NIEPRAWIDŁOWE ŻYWIENIE – CZYNNIK POGARSZAJĄCY JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW, Izabela Wróblewska1,2, Zuzanna Wróblewska3, Elżbieta Bujak-Rogala4; 1Zakład Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; 2Zakład Pielęgniarstwa, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; 3Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław; 4 Zespół Opieki Zdrowotnej, Kłodzko

16.40-16.50: MIKROBIOTA JELITOWA A ZDROWE STARZENIE („HEALTHY AGING”), Maria Szmidt, Dominika Granda, Joanna Kałuża, Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

16.50-17.00: ROLA MLEKA, PRODUKTÓW MLECZNYCH ORAZ WAPNIA W FUNKCJONOWANIU POZNAWCZYM OSÓB STARSZYCH, Dominika Granda, Maria Szmidt, Joanna Kałuża; Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

17.00-17.10: NOWE SPOJRZENIE NA DODATKOWE ŹRÓDŁA WAPNIA W DIECIE OSÓB W WIEKU PODESZŁYM, Eliza Nowakowska, Paulina Konkiewicz, absolwentki kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17.10-17.20: CZY DIETA BOGATA W ZWIĄZKI FENOLOWE POCHODZENIA ROŚLINNEGO MA ZNACZENIE WE WSPOMAGANIU LECZENIA DEPRESJI U OSÓB STARSZYCH? Zuzanna Chrząstek, Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

17.20-17.30: ASHWAGANDHA W TERAPII CHOROBY ALZHEIMERA, Zuzanna Szajstek1, Katarzyna Pastusiak2, Paweł Bogdański3; 1Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej działające przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 3Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17.30-17.40: ROLA FOLIANÓW W DIECIE OSÓB STARSZYCH, Michalina Lubawy, Izabela Kwiatkowska, Dorota Formanowicz, Katedra i Chemii i Biochemii Klinicznej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17.40-17.50: POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE U STARSZYCH PACJENTÓW Z NIESWOISTYMI CHOROBAMI ZAPALNYMI JELIT, Alina Niezgódka, Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17.50-18.00: SPOSÓB ŻYWIENIA JAKO CZYNNIK MODULUJĄCY FUNKCJONOWANIE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, Martyna Andreew, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

18.00-18.10: ANALIZA OCENY STANU ODŻYWIENIA ORAZ SKŁADU CIAŁA PACJENTEK PORADNI GERIATRYCZNEJ W ASPEKCIE ICH STANU ZDROWIA I ZAGROŻENIA ZESPOŁEM KRUCHOŚCI, Agnieszka Kudanowska, Marta Muszalik, Radosław Perkowski , Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

18.10-18.20: ALKOHOL W DIECIE OSÓB ≥60 R.Ż Z POWIATU KONIŃSKIEGO, Ewa Gębka 1, Agnieszka Saran-Jagodzińska 2; 1studentka III roku Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2Katedra Dietetyki i Kosmetologii, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

18.20-18.30: MLEKO JAKO ŹRÓDŁO ANTYBIOTYKÓW W DIECIE, Viktoria Hawryłkowicz, Adrianna Wróbel, Natalia Szwec-Nadworna, Kinga Szyszka, Justyna Kałduńska, Katarzyna Janda, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Więcej informacji na stronie organizatora: http://gerodiet.wixsite.com/konferencja

logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności. Regulamin